Kandidaten

Mac International heeft in de loop der jaren een grote, vaste pool met vaktechnisch personeel opgebouwd. Deze kandidaten zijn gekwalificeerd, ervaren en veelal direct inzetbaar. Vaktechnisch personeel is in Nederland zeer schaars, daarom halen wij de gekwalificeerde medewerkers regelmatig in het buitenland. Bij het tijdelijk inhuren van buitenlandse werknemers, heeft u naast de garantie van deskundig personeel ook een groot financieel voordeel.